Často kladené otázky

Používateľská príručka k miniFAKTÚRE

Začíname...

Zadať firemné údaje
Ako pridať alebo zmeniť údaje o Vašej firme

WEBOVÁ STRÁNKA
 • Kliknite na Nastavenia - Moje firmy
 • Zvoľte firmu, ktorú chcete upraviť (ikona ceruzky)
 • Otvorí sa okno s údajmi Vašej firmy
 • Pridajte, zmeňte alebo doplňte všetky potrebné údaje. Tu môžete zároveň pridať logo alebo podpis, ako aj platobné údaje - Banku a PayPal
 • Ak potrebujete na faktúrach daň, zvoľte typ firmy Platca DPH
 • Ak ste dokončili všetky zmeny, kliknite na Uložiť
MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • Zvoľte Nastavenia
 • Zvoľte Moje firmy
 • Zvoľte firmu, ktorú chcete upraviť
 • Objavia sa Vaše firemné údaje
 • Pridajte, zmeňte alebo doplňte všetky potrebné údaje. Tu môžete zároveň pridať logo alebo podpis, ako aj platobné údaje - Banku a PayPal
 • Ak potrebujete na faktúrach daň, zvoľte typ firmy Platca DPH
 • Ak ste dokončili všetky zmeny, zvoľte Uložiť
Poznámka: Je dôležité zadať údaje o svojej firme správne. Všetky informácie budú zobrazené na faktúrach a iných dokladoch, ktoré následne vytvoríte. Pri prihlásení do miniFAKTÚRY po prvýkrát Vás aplikácia automaticky presmeruje do firemných nastavení.
Nastaviť platobné údaje

WEBOVÁ STRÁNKA
 • Kliknite na Nastavenia - Moje firmy
 • Zvoľte firmu, ktorú chcete upraviť (ikona ceruzky)
 • Otvorí sa okno s údajmi Vašej firmy
 • Kliknite na Bankové účty
 • Do nastavení môžete zadať Vaše bankové účty (dva) a emailovú adresu PayPal
 • Vaše bankové účty sa objavia na každej faktúre (ak nie je v klientovi zadané inak). Váš PayPal email bude použitý v prípade, že zvolíte PayPal ako platobnú metódu pri vytváraní faktúry
 • Kliknite na Uložiť
MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • Zvoľte Nastavenia
 • Zvoľte Moje firmy
 • Zvoľte firmu, ktorú chcete upraviť
 • Objavia sa Vaše firemné údaje
 • Zvoľte Možnosti platby
 • Zvoľte Bankové účty alebo PayPal
 • Vaše bankové účty sa objavia na každej faktúre. Váš PayPal email bude použitý v prípade, že zvolíte PayPal ako platobnú metódu pri vytváraní faktúr
 • Zvoľte Späť a Uložiť ak ste doplnili všetky údaje
Poznámka: V prípade, že máte zadané dva bankové účty, objavia sa v pätke faktúry oba, ale len prvý na platobnom pásiku. Zobrazenie účtov môžete upraviť v Predvolených nastaveniach Klienta.
Ak máte zadanú PayPal emailovú adresu a ako platobnú metódu zvolíte vo faktúre PayPal, Vaši zákazníci budú môcť uhradiť online faktúru priamo na Váš PayPal účet. Online faktúra je dostupná ako odkaz v emaili posielaný spolu s PDF súborom.
Prispôsobenie faktúr
Ako pridať logo a podpis
WEBOVÁ STRÁNKA
 • Kliknite na Nastavenia - Moje firmy
 • Kliknite názov Vašej firmy
 • Logo a podpis môžete nahrať pomocou tlačidiel v spodnej časti obrazovky.
 • Poznámka: Veľkosť obrázku na faktúre závisí od veľkosti nahratého obrázku (obrázky musia byť vo formáte JPG, PNG alebo GIF, max. 2MB)
MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • Zvoľte Nastavenia
 • Zvoľte Moje firmy
 • Zvoľte firmu, ktorú chcete upraviť
 • Zvoľte Logo (na spodu zoznamu)
 • Zvoľte Vložiť obrázok
 • Vyberte požadovaný obrázok a kliknite na náhľad
 • Vráťte sa v späť
 • Kliknite na Podpis
 • Kliknite na Vložiť obrázok alebo Podpísať prstom
 • Ak kliknete na Vložiť obrázok, budete môcť vybrať obrázok z Vášho mobilného zariadenia Ak kliknete na Podpísať prstom, vytvoríte si svoj vlastný podpis priamo na zariadení.
 • Zvoľte Späť
 • Kliknite na Uložiť
Vytvorenie prvej faktúry
WEBOVÁ STRÁNKA
 • Kliknite na Dokumenty a zvoľte Faktúry
 • Kliknite na Nová faktúra
 • Zvoľte Klient a vytvorte nového klienta znamienkom +
  Následne ho vyberte zo zoznamu.
 • Vložte Položku, zadajte cenu a počet
 • Zvoľte dátum vystavenia, dodania a splatnosti
 • Viac funkcií sa skrýva v sekcii Viac možností. Tu môžete zvoliť menu, jazyk, variabilný symbol či typ platby
 • Ak je Vaša faktúra hotová kliknite Uložiť
 • Zobrazí sa náhľad faktúry, v ktorom môžete zmeniť jazyk či šablónu. Teraz môžete faktúru editovať, duplikovať, stiahnuť či zmazať pomocou príslušných ikon. Pomocou tlačidla Vytvoriť môžete vytvoriť z faktúry iný dokument alebo príjmový doklad.
MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • Zvoľte Dokumenty
 • Kliknite na znak + v pravom hornom rohu
 • Objaví sa obrazovka novej faktúry
 • Zvoľte Klient
 • Zadajte údaje nového klienta, vyberte so zoznamu alebo kliknite na modrú hlavičku (vpravo hore) a vyberte klienta zo zoznamu. Noví klienti sa ukladajú do Vášho zoznamu klientov a môžete ich použiť v nasledujúcich faktúrach
 • Zvoľte Uložiť. Znova sa ocitnete na predošlej obrazovke novej faktúry.
 • Zvoľte znak + v Položkách
 • Zadajte názov položky, počet a sumu, prípadne vyberte položku so zoznamu. Zoznam položiek viete spravovať v sekcii Položky.
 • Zvoľte Uložiť
 • Kliknite na ikonu spinky v pravom hornom rohu, aby ste pridali obrázky do faktúry
  • Vyberte obrázok z galérie alebo vložte snímku
  • Ak sa zobrazí hláška "miniFAKTÚRA požaduje prístup k Vašej galérii alebo fotoaparátu" kliknite OK
  • Zadajte názov obrázku a popisok
  • Zvoľte Uložiť
  • Môžete vložiť ďalšiu snímku alebo sa vrátiť naspäť do faktúry
 • Upravte Viac detailov ak je to potrebné. Tu môžete upraviť dátum vystavenia, splatnosti, var. symbol, či zmeniť formu úhrady alebo pridať doplňujúci text a zľavu
 • Stlačte Zobraziť náhľad a zobrazí sa Vám náhľad faktúry. Po kliknutí na ikonu vpravo hore môžete zmeniť farbu faktúry alebo zvoliť inú šablónu
 • Poznámka: Faktúry sa číslujú len pri aktívnom pripojení na internet. Ak ste offline, faktúra dostane číslo ihneď po pripojení na internet.
Ako vytvoriť klienta
WEBOVÁ STRÁNKA
 • Kliknite na Klienti v hlavnom menu
 • Kliknite na Vytvoriť nového klienta
 • Vložte potrebné údaje klienta, ako Názov, Krajina a pod.
 • Údaje ako IČO, DIČ a IČ DPH sa budú zobrazovať na základe toho, akú krajinu ste zvolili
 • V prípade, že má klient inú dodaciu adresu ako je fakturačná, kliknite na Dodacia adresa a doplňte údaje
 • Zadajte emailovú adresu - bude použitá pri odosielaní faktúry
 • V sekcii Predvolené nastavenia môžete prednastaviť údaje, ktoré sa použijú pri vytvorení faktúry - napr. jazyk faktúry, mena či zľava. Môžete zadať aj predvolený text či oslovenie. Tieto údaje sa použijú, ak do faktúry zvolíte daného zákazníka
 • Nakoniec kliknite na Uložiť klienta
MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • V hlavnom menu kliknite na ikonu Klienti
 • Kliknite na + v pravom hornom rohu
 • Objaví sa nové okno, do ktorého môžete zadať údaje o klientovi
 • Ak máte klienta uloženého v mobile, kliknite na “modrú hlavu" v riadku Názvu klienta a vyberte z kontaktov
 • Vložte všetky potrebné údaje ako Názov či Krajina
 • Údaje ako IČO, DIČ a IČ DPH sa budú zobrazovať na základe toho, akú krajinu ste zvolili
 • Zadajte emailovú adresu - bude použitá pri odosielaní faktúry
 • Kliknite na Uložiť
Produkty a položky
WEBOVÁ STRÁNKA
 • Kliknite na Položky
 • Kliknite na Vytvoriť novú položku
 • Vyplňte všetky potrebné údaje
 • Kliknite na Sledovať stav zásob, ak potrebujete spravovať skladové hospodárstvo
 • Kliknite na Uložiť
MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • V hlavnom menu zvoľte ikonu Položky
 • Zvoľte + v pravom hornom rohu
 • Objaví sa okno, do ktorého môžete zadať Názov, Počet, Cenu a iné
 • Ak potrebujete sledovať stav skladu, povoľte ho najprv v sekcii Nastavenia - Nastavenia dokumentov. Následne vložte Kód položky do Položky a kliknite na Sledovať stav zásob. Zadajte počiatočný stav skladu.
Poznámka: Viac o práci so skladom sa dočítate v tomto dokumente o pár sekcií nižšie.

Inštalácia mobilnej aplikácie
 • Stiahnite aplikáciu miniFAKTÚRA z Apple AppStoru alebo Google PlayStoru
 • Ak už máte založené konto v miniFAKTÚRE, kliknite na Prihlásiť sa a následne napíšte svoju prihlasovaciu emailovú adresu a heslo
 • Ak ešte nemáte založené konto, kliknite na Vytvoriť konto a zadajte názov Firmy, E-mail a heslo. Bude Vám vytvorené nové konto, ktoré bude registrované pod daným e-mailom
 • Aplikácia Vás vyzve na zadanie firemných údajov, ak ste si práve vytvorili nové konto
Zmena základných nastavení
V Nastaveniach dokumentov môžete prednastaviť napr. jazyk faktúry, platobné podmienky, šablóny, farba ale aj predvolené správy emailov a upomienok, číslovanie a nastaviť vlastnú daň.
Niektoré funkcie sú dostupné len v mobilnej aplikácii, iné zas len na webe.
 • Choďte do sekcie Nastavenia - Nastavenia dokumentov
 • Zvoľte si, ktorú kategóriu chcete zmeniť - Dokumenty, Šablóny, Faktúry, Objednávky, Číslovanie či Texty
 • Zmeny sa prejavia na nových dokumentoch potom, ako zvolíte Uložiť

miniFAKTÚRA v praxi

Základy - Ako na to
 • V miniFAKTÚRE si môžete prispôsobí výzor faktúr a meniť rozličné nastavenia. Ako prvé zadajte Vaše firemné údaje - spravíte tak v sekcii Nastavenia - Moje firmy. Je potrebné zadať názov a adresu firmy, IČO, prípadne DIČ a IČ DPH. Nezabudnite na tel. číslo a emailovú adresu, keďže aj tieto údaje sa zobrazia na faktúre. Dôležité je zvoliť, či je Vaša firma platca DPH, keďže podľa toho závisí, či sa bude na faktúrach zobrazovať daň. Nahrajte svoj podpis a logo. Dôležité je aj zadať bankové spojenie či PayPal email, aby Vaši zákazníci vedeli, kam uhradiť platby.
 • Ak nahliadnete do podsekcie Nastavenia dokumentov v Nastaveniach, nájdete tu množstvo predvolených nastavení, ktoré môžete zmeniť podľa potreby. Môžete si vybrať predvolenú šablónu a farbu dokumentov, typ číslovania, typ úhrady, dátum splatnosti a iné. Môžete zmeniť štandardné texty na faktúrach a v poznámkach k faktúram, ako aj texty emailov a upomienok. V niektorých prípadoch môžete využiť aj špeciálne značky.
 • Klientov a položky môžete vytvoriť ešte predtým, než vytvoríte faktúru. To Vám môže urýchliť následné vytváranie faktúr
Vytvorenie faktúry
WEBOVÁ STRÁNKA
 • Kliknite na Dokumenty na modré tlačidlo Nová faktúra
 • Objaví sa nové okno, v ktorom môžete začať vytvárať faktúru
 • Faktúre sa automaticky pridelí nové číslo - ak je to potrebné, môžete ho upraviť teraz alebo kedykoľvek neskôr
 • Zo zoznamu klientov vyberte zákazníka alebo pomocou + pridajte nového. Novo vytvorená zákazník sa zobrazí na konci zoznamu zákazníkov a môžete použiť aj vyhľadávanie
 • Zadajte názov položky, počet a cenu. V prípade, že ste platca DPH, zadajte aj daň.
 • Skontrolujte dátum dodania a splatnosti
 • Kliknutím na Viac možností sa zobrazí skrytá sekcia, kde môžete vložiť variabilný symbol, či zvoliť ďalší typ platby. Taktiež môžete zmeniť menu, jazyk faktúry alebo vložiť celkovú zľavu
 • Vložte alebo zmeňte úvodný text a doplňte nejaké poznámky, ak je to potrebné
 • Kliknite na Uložiť
 • Objaví sa nové okno s náhľadom faktúry
 • V hornej časti faktúry sa nachádza viacero ikon – pomocou nich môžete zmeniť jazyk faktúry, upraviť, duplikovať, poslať, stiahnuť ako PDF, vytvoriť dobropis, poslať upomienku a vymazať faktúru
MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • V hlavnom menu kliknite na Dokumenty a zvoľte Faktúry
 • Kliknite na + v hornom pravom rohu
 • Objaví sa nové okno
 • Ak ste online, Vaša faktúra bude očíslovaná automaticky. Ak nie ste pripojený na internet, faktúra bude očíslovaná ihneď po pripojení a synchronizácii
 • Najprv kliknite na Klient a vytvorte nového klienta (pozrite sekciu, ktorá popisuje vytvorenie klient) alebo kliknite na Vybrať klienta zo zoznamu, ak bol klient už vytvorený
 • Ocitnete sa späť v okne Nová faktúra
 • Zvoľte Detaily, ak potrebujete zmeniť číslo faktúry, dátum vystavenia, zľavu a typ platby. Môžete zvoliť aj menu a jazyk dokumentu
 • Ak ste hotový, kliknite na Späť, aby ste sa dostali na obrazovku, kde vytvárate faktúru
 • Kliknite na + aby ste pridali položku. Zvoľte si položky zo zoznamu alebo vložte všetky potrebné informácie pre novú položku
 • poznámka: Položky vytvorené priamo počas vytvárania faktúry sa neukladajú. Ak chcete použiť rovnaké položky v ďalšej faktúre, odporúčame vytvoriť ich najprv v sekcii Položky.
 • Kliknite na Uložiť
 • Kliknite na Náhľad, aby ste si mohli pozrieť faktúru a zmeniť farbu alebo šablónu – pomocou ikony vpravo.
 • Teraz je faktúra pripravená a môžete kliknúť na Hotovo
Náhľad faktúry
WEBOVÁ STRÁNKA
 • V sekcii Dokumenty kliknite na Faktúry
 • Objaví sa zoznam všetkých faktúr
 • Kliknite na faktúru, ktorú chcete zobraziť
 • Neklikajte na zaplatené/ nezaplatené sumy, keďže tým sa objaví okno pre pridanie platby
MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • V hlavnom menu kliknite na Dokumenty, a potom na Faktúry
 • Zvoľte a kliknite na požadovanú faktúru, ktorú chcete zobraziť
 • V strede okna kliknite na Náhľad
Poslať faktúru
WEBOVÁ STRÁNKA
 • V sekcii Dokumenty kliknite na Faktúry
 • Zobrazí sa zoznam všetkých faktúr
 • Kliknite na ikonu obálky ✉ vo faktúre, ktorú chcete poslať
 • Objaví sa okno Poslať e-mailom
 • Ak máte preddefinovaný text v sekcii Nastavenia – Nastavenia dokumentov – Texty, tento text sa zobrazí v správe
  Ak má zákazník emailovú adresu vyplnenú, v emaili sa objaví jeho adresa automaticky a nemusíte ju zadávať
 • Zvoľte, ak chcete mať kópiu faktúry zaslanú na Váš e-mail.
 • Ak máte Vašu e-mailovú adresu vloženú v Nastavenia – Nastavenia dokumentov – Email, nemusíte zaškrtnúť toto pole
 • K emailom môžete pridať prílohy do veľkosti 2MB. V sekcii Príloha kliknite na "Vybrať súbor" a zvoľte súbor, ktorý chcete pridať.
 • Kliknite Poslať
 • Ak je správa zaslaná úspešne, objaví sa správa “E-mail bol úspešne zaslaný”
MOBILNÁ APLIKÁCIA
miniFAKTÚRA používa e-mailovú aplikáciu Vášho mobilného zariadenia. Všetky faktúry budú zaslané ako bežné e-maily s PDF prílohou a odkazom na faktúru
 • V hlavnom menu kliknite na Dokumenty a zvoľte Faktúry
 • Kliknite na požadovanú faktúru, ktorú chcete poslať
 • V spodnom ľavom rohu zvoľte Odoslať
 • Ak ste vložili emailovú adresu do údajov Vášho klienta, potom sa emailová adresa zobrazí automaticky Ak ste v yplnili predmet, CC/ BCC klient a text e-mailu vo Vašich nastaveniach (Nastavenia – E-mail) automaticky budú pridané do e-mailu
 • Keď podržíte v texte e-mailu dlhšie prst na obrazovke, objaví sa menu. Z neho môžete vložiť obrázok alebo inú pílohu do e-mailu
 • Kliknite na Odoslať
 • Odoslané faktúry nájdete v zložke „Odoslané“ vo Vašej emailovej schránke
Vytlačiť faktúru
WEBOVÁ STRÁNKA
Existuje viacero spôsobov ako vytlačiť faktúru
 • V sekcii Dokumenty kliknite na Faktúry
 • Zobrazí sa zoznam všetkých faktúr
 • Kliknite na PDF ikonu faktúry, ktorú chcete vytlačiť
 • Faktúra bude stiahnutá v PDF formáte
 • Otvorte stiahnutý PDF súbor
 • Vytlačte ako obyčajný dokument
alebo
 • V sekcii Dokumenty kliknite na Faktúry
 • Zobrazí sa zoznam všetkých faktúr
 • Kliknite na faktúru a zobrazí sa náhľad
 • Stlačte CTRL+P na klávesnici
 • Tlač prebieha ako obyčajná tlač – zobrazí sa okno s nastaveniami Vašej tlačiarne
Poznámka: To, či faktúra bude vytlačená správne, závisí aj od Vášho prehliadača a nastavení tlačiarne MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • Zvoľte faktúru, ktorú chcete vytlačiť
 • Vyberte ... v dolnom pravom rohu
 • Zobrazí sa menu
 • Zvoľte Tlač
 • Objaví sa nové okno Možnosti tlačiarne
 • Zvoľte vhodnú tlačiareň. Ak je to potrebné, prispôsobte nastavenia a kliknite na Tlač
poznámka: Kompatibilná AirPrint tlačiareň a WiFi sú nutnosťou, aby ste mohli tlačiť z Vášho mobilného zariadenia
Duplikácia faktúry
WEBOVÁ STRÁNKA
 • V sekcii Dokumenty kliknite na Faktúry
 • Zobrazí sa zoznam všetkých faktúr
 • Kliknite na ikonu Duplikovať ❐ pri faktúre, ktorú chcete duplikovať
 • Objaví sa okno s novou faktúrou, v ktorej nájdete skopírované údaje
 • Všetky údaje z predchádzajúcej faktúry, okrem dátumov, sa zobrazia na novej faktúre. Dátumy je potrebné upraviť samostatne
 • Kliknite Uložiť
MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • V hlavnom menu kliknite na Dokumenty, a potom na Faktúry
 • Vyberte si a kliknite na požadovanú faktúru, ktorú chcete duplikovať
 • Zvoľte Duplikovať na spodnej lište
 • Zobrazí sa nové okno s údajmi prebratými z faktúry, ktorú chcete duplikovať
 • Ak chcete, môžete zmeniť údaje, rovnako ako v obyčajnej faktúre
 • Ak je všetko v poriadku, kliknite na Uložiť – vytvorí sa nová faktúra s novým číslom
Označiť faktúru ako zaplatenú
WEBOVÁ STRÁNKA
Existujú dva spôsoby ako označiť faktúru za zaplatenú
 • V sekcii Dokumenty kliknite na Faktúry
 • Zobrazí sa zoznam všetkých faktúr
 • V stĺpci Spolu kliknite na sumu tej faktúry, ktorú chcete označiť ako zaplatenú
 • Zobrazí sa okno Priradiť platbu
 • Suma je už nastavená na 100% faktúry a dátum je nastavený na aktuálny deň. V prípade čiastočnej platby prepíšte sumu
alebo
 • V Dokumentoch kliknite na sekciu Faktúry
 • Objaví sa zoznam všetkých faktúr
 • Kliknite na faktúru a zobrazí sa náhľad
 • V hornom ľavom rohu kliknite na Pridať úhradu
 • Zobrazí sa okno Priradiť platbu
 • Suma je už nastavená na 100% faktúry a dátum je nastavený na aktuálny deň. V prípade čiastočnej platby prepíšte sumu
Poznámka: iOS používatelia vidia na mobilnom zariadení čiastočne zaplatenú faktúru ako nezaplatenú
MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • V sekcii Dokumenty kliknite na Faktúry
 • Zobrazí sa zoznam všetkých faktúr
 • Kliknite na požadovanú faktúru, ktorú chcete označiť za zaplatenú
 • V druhom riadku je zobrazený text Úhrada
 • Vedľa textu je modré tlačidlo Neuhradené alebo červené Po splatnosti – kliknite naň
 • Text sa zmení na Uhradené a farba tlačidla sa zmení na zelenú
 • Keď sa vrátite späť do zoznamu faktúr, suma faktúry sa zmení na zelenú a objaví sa text Uhradené
Vytvorenie faktúry zo zálohovej faktúry
WEBOVÁ STRÁNKA
 • V sekcii Dokumenty kliknite na Zálohové faktúry
 • Zobrazí sa zoznam zálohových faktúr
 • Zvoľte požadovanú zálohovú faktúru a kliknite na ňu
 • Ak je to potrebné, pridajte úhradu
 • V hornej časti stránky kliknite na Vytvoriť a zvoľte Vytvoriť faktúru
 • Nová faktúra bude vytvorená zo zálohovej faktúry a všetky údaje skopírované
 • Ak je to potrebné, zmeňte údaje, upravte faktúru a kliknite Uložiť
 • Ak bola platba pridaná k zálohovej faktúre, v riadku Uhradené sa zobrazí čiastka úhrady
MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • V sekcii Dokumenty kliknite na Zál. faktúry
 • Zobrazí sa zoznam všetkých zálohových faktúr
 • Zvoľte požadovanú zálohovú faktúru, z ktorej chcete vytvoriť faktúru
 • V spodnom pravom rohu kliknite na ...
 • Zobrazí sa menu
 • Zvoľte Ostrá faktúra
 • Zobrazí sa nové okno s údajmi prevzatými zo zálohovej faktúry
 • Ak chcete, môžete zmeniť údaje rovnako ako v obyčajnej faktúre
 • Ak je všetko v poriadku, kliknite Uložiť – vytvorí sa nová faktúra s novým číslom
Vytvorenie faktúry z Cenovej ponuky
WEBOVÁ STRÁNKA
 • V sekcii Dokumenty kliknite na Cenové ponuky
 • Zobrazí sa zoznam cenových ponúk
 • > si požadovanú cenovú ponuka a kliknite na ňu
 • Zobrazí sa náhľad cenovej ponuky
 • V hornom pravom rohu nájdete tlačidlo Vytvoriť
 • Kliknite na tlačidlo a zvoľte Vytvoriť faktúru
 • Ak je to potrebné, zmeňte dátum a detaily a kliknite na Uložiť
MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • V sekcii Dokumenty kliknite na Cenové ponuky
 • Zobrazí sa zoznam všetkých cenových ponúk
 • Zvoľte požadovanú cenovú ponuku, z ktorej chcete vytvoriť faktúru
 • Zobrazí sa náhľad cenovej ponuky
 • V pravom dolnom rohu kliknite na ikonu ...
 • Zobrazí sa menu
 • Zvoľte Ostrá faktúra
 • Zobrazí sa nové okno s údajmi prevzatými z cenovej ponuky
 • Ak chcete, môžete zmeniť údaje rovnako ako v obyčajnej faktúre
 • Kliknite na Uložiť – nová faktúra s novým číslom bude vytvorená
Vytvoriť faktúru z objednávky
WEBOVÁ STRÁNKA
 • V sekcii Dokumenty kliknite na Objednávky
 • Zobrazí sa zoznam všetkých objednávok
 • Zvoľte si požadovanú objednávku a kliknite na ňu
 • Zobrazí sa Náhľad objednávky
 • V hornom pravom rohu kliknite na tlačidlo Vytvoriť
 • Zvoľte Vytvoriť faktúru
 • Kliknite na tlačidlo a zobrazí sa nové okno – faktúra bola vytvorená z objednávky
 • Ak je to potrebné, zmeňte dátum a iné údaje a kliknite na Uložiť
MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • V sekcii Dokumenty kliknite na Objednávky
 • Zobrazí sa zoznam všetkých objednávok
 • Kliknite na požadovanú objednávku, z ktorej chcete vytvoriť faktúru
 • V spodnom pravom rohu kliknite na tri bodky ...
 • Zobrazí sa menu
 • Zvoľte Ostrá faktúra
 • Zobrazí sa nové okno s údajmi z objednávky
 • Ak chcete, môžete zmeniť údaje, rovnako ako v bežnej faktúre
 • Ak sú údaje v poriadku, kliknite na Uložiť – vytvorí sa nová faktúra
Export dokumentov
WEBOVÁ STRÁNKA
 • V sekcii Dokumenty zvoľte Faktúry, Cenové ponuky alebo iný typ dokumentu
 • Zobrazí sa zoznam dokumentov
 • Zvoľte požadovaný status alebo vyfiltrujte dokumenty podľa dátumu (napr. Neuhradené faktúry z minulého roka)
 • Môžete exportovať dokumenty po jednom ako PDF súbory tak, že kliknete na PDF ikonu
alebo
 • V dolnom ľavom rohu na konci zoznamu faktúry, nájdete tlačidlo Export
 • Kliknite na tlačidlo a zvoľte PDF, XLS alebo CSV. miniFAKTÚRA exportuje zvolené dokumenty ako jeden súbor. XLS a CSV súbory sú vhodné pre MS Excel a môžete ich okamžite stiahnuť. PDF súbor bude doručený na Váš email.

 • poznámka: Množstvo hromadne exportovaných dokumentov závisí zvolenom filtrovaní. Týmto spôsobom môžete exportovať dokumenty napr. za jeden mesiac alebo 2. štvrťrok.
Skladové hospodárstvo
S príslušným predplatným môžete využiť správu skladu
Túto funkciu nemusíte povolovať v Nastaveniach
 • V sekcii Položky zvoľte alebo vytvorte novú položku
 • Aby ste mohli sledovať stav zásob, je potrebné doplniť Kód položky
 • Zvoľte šedé tlačidlo Sledovať stav zásob – zmení sa na modré alebo zelené
 • Teraz môžete vložiť počiatočný stav skladu. Môžete použiť aj čísla s desatinnými miestami
 • poznámka: Na webovej stránke môžete taktiež kliknúť na + a vložiť viac detailov ako dátum, čas a poznámku
 • Uložte položku
Poznámka:
Ak vytvoríte faktúru a pridáte túto položku, stav skladu bude znížený počtom položiek na Vašej faktúre
Dobropisy navýšia stav skladu
Objednávky, Zálohové faktúry a cenové ponuky neovplyvňujú stav skladu.
Viac tipov a trikov ohľadom Skladového hospodárstva nájdete na našom blogu.
Čiarové kódy
MOBILNÁ APLIKÁCIA
Skener čiarových kódov môžete použiť s každým predplatným
Krok 1
Aby ste mohli využiť čiarový kód, musíte túto funkciu najprv zapnúť
 • Zvoľte Nastavenia a potom Nastavenia dokumentov
 • V sekcii Nastavenia produktov a položiek zapnite Skener čiarových kódov
 • Nastavenia uložte

Krok 2
 • Zvoľte Položky a vytvorte alebo upravte položku.
 • Kliknite na ikonu čiarového kódu hneď vedľa Kódu položky.
 • Aktivuje sa funkcia fotoaparát
 • Ak sa zobrazí správa "MiniFAKTÚRA by chcela získať prístup k fotoaparátu”, kliknite na OK
 • Nasnímajte čiarový kód – miniFAKTÚRA ho automaticky prečíta
 • Číslo čiarového kódu sa uložení do Kódu položky
 • Zvoľte Uložiť

Krok 3
 • Upravte alebo vytvorte faktúru
 • Pridajte položku kliknutím na +
 • Zvoľte ikonu čiarového kódu vedľa Kód položky
 • Aktivuje sa funkcia fotoaparát
 • Nasnímajte čiarový kód
 • miniFAKTÚRA automaticky prečíta kód a zvolí správnu položku
 • Zvoľte Uložiť, aby sa daná položka uložila do faktúry
Poznámka
Viac tipov a trikov na používanie Čiarového kódu nájdete na našom BLOGU.
Záznam nákladov/ Skener bločkov
MOBILNÁ APLIKÁCIA
1. Skenovanie bločkov a nákladov
 • Zvoľte Skener nákladov
 • Vyberte obrázok z Vašej galérie alebo odfoťte bloček mobilom.
 • Ak sa objaví správa "miniFAKTÚRA by chcel získať prístup k fotoaparátu", kliknite OK alebo "miniFAKTÚRA by chcel získať prístup do Galérie"
 • Kliknite na OK
 • Vložte Názov dokladu, Dátum, DPH (ak je to potrebné), sumu a vyberte jednu z predefinovaných kategórií
 • Kliknite na Uložiť
 • Zobrazí sa potvrdzujúce okno - kliknite OK
2. Nahranie faktúry v PDF
Ak Vám príde faktúra emailom, môžete ju pridať do nákladov
 • Otvorte e-mail, kde sa nachádza faktúra
 • Zvoľte PDF súbor - kliknite na neho
 • Otvorí sa PDF súbor
 • Kliknite na súbor a zobrazia sa rozličné ikony
 • Kliknite na ikonu nahrať (ikonka so šípkou)
 • Zobrazí sa menu
 • Zvoľte Kopírovať do miniFAKTÚRA
 • Zobrazí sa okno Nové náklady
 • Vložte Názov dokladu, Dátum, DPH (ak je to potrebné), sumu a vyberte jednu z predefinovaných kategórií
 • Kliknite na Uložiť
 • Zobrazí sa potvrdzujúce okno - kliknite na OK
Nahraté náklady môžete pridať alebo vymazať na webovej stránke v sekcii Náklady – Kategórie
WEBOVÁ STRÁNKA
 • Kliknite na Náklady a na podsekciu Náklady
 • Zobrazí sa zoznam so všetkými Vašimi nákladmi
 • Nájdite nahraný bloček/účet/faktúru a kliknite naň
 • Otvorí sa nové okno
 • V paneli napravo, môžete pridať Dodávateľa, variabilný symbol a označiť náklad ako zaplatený
 • Poznámka: Uhradené náklady ovplyvňujú bilanciu Vašej spoločnosti – skontrolujte štatistiku v Prehľade
 • Kliknite Uložiť
 • Viac tipov a trikov na používanie Skenera nákladov nájdete na našom BLOGU.

Predplatné

Kde nájsť cenník
Náš aktuálny cenník nájdete na stránke minifaktura.sk v sekcii Nastavenia - Predplatné alebo kliknite sem. Cenník sa zobrazí zakaždým, keď si budete zakuzpovať predplatné na webovej stránke.
Ako funguje predplatné?
Aby bolo možné vytvárať dokumenty ako faktúry, objednávky či príjmové doklady, musíte si zakúpiť predplatné. Predplatné si môžete zakúpiť na mesiac alebo na rok. Počas tohto obdobia, môžete vytvoriť určitý počet dokumentov, pridať viac spoločností, viac používateľov alebo pripojiť viacero mobilných zariadení.
V súčasnosti poskytujeme štyri druhy predplatného - STARTER, BASIC, STANDARD a PREMIUM. Pozrite si náš aktuálny cenník, aby ste získali lepší prehľad o ponúkaných službách a funkciách
Ako si nás predplatiť
Na plnohodnotné používanie miniFAKTÚRY budete potrebovať predplatné. Môžete si zakúpiť mesačné alebo ročné predplatné a taktiež zvoliť viacero typov predplatného
WEBOVÁ STRÁNKA
 • Kliknite na Nastavenia a zvoľte Predplatné
 • Kliknite na tlačidlo Zakúpiť predplatné
 • Zvoľte typ predplatného a kliknite na Objednať
 • Zvoľte obdobie: 1 mesiac (ak je dostupné) alebo 12 mesiacov
 • Zvoľte si typ úhrady
 • Po úspešnej platbe je Vaše predplatné aktivované
 • Na Váš email Vám príde faktúra aj s informáciami o predplatnom
MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • V Menu kliknite na Nastavenia
 • Zvoľte Predplatné
 • Zvoľte si typ predplatného
 • Zvoľte obdobie: 1 mesiac (ak je dostupné) alebo 12 mesiacov
 • Kliknite na Kúpiť
 • Musíte byť prihlásený na Vašom Apple iTunes alebo GooglePlay konte, aby ste si mohli vykonať platbu
 • Poznámka: Niektoré predplatné sa obnovujú automaticky
Kedy predplatné vyprší?
WEBOVÁ STRÁNKA
 • Zvoľte Nastavenia – Predplatné
 • Vaše aktívne predplatné má status prebieha alebo ukončené a sú pri ňom zobrazené údaje o počte dokumentov a dátum
 • Rovnako si tu môžete pozrieť detaily o Vašim aktuálnom predplatnom
MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • Zvoľte Nastavenia - Predplatné
 • Môžete vidieť detaily predplatného (typ a dátum) pod tlačidlom Predplatné
Ako zmeniť/ obnoviť predplatné
 • V prípade, ak chcete zmeniť stávajúce predplatné na iné, jednoducho si zakúpte nové – Vaše predplatné sa okamžite zmení na nové.
 • alebo

 • Kontaktujte našu technickú podporu na adrese podpora@minifaktura.sk, ak potrebujete navýšiť ročné predplatné z Basic na Standard alebo zo Standard na Premium.
Obnoví sa predplatné automaticky? Ako to zistím?
Väčšina predplatných sa obnovuje automaticky po mesiaci alebo roku. Predplatné zakúpené cez GooglePlay sa nikdy neobnovujú automaticky a musia byť zakúpené vždy po vypršaní.
Na obnovenie predplatného budete upozornení vopred – správou alebo emailom od iTunes (v prípade mobilnej úhrady) alebo Vám príde emailová správa od nás, ak ste kúpili predplatné na našej webovej stránke.

WEBOVÁ STRÁNKA
Stav Vášho predplatného si môžete skontrolovaž priamo vo Vašom konte v sekcii Nastavenia - Predplatné . Ak vidíte červené STOP tlačidlo vedľa Vášho aktuálneho predplatného, znamená to, že sa predplatné predlžuje automaticky. Po kliknutí na STOP sa predlžovanie zastaví.
Ako zrušiť opakujúce sa predplatné
WEBOVÁ STRÁNKA
 • Zvoľte Nastavenia – Predplatné
 • V sekcii Predplatné nájdete Vaše aktuálne predplatné
 • Na pravej strane sa nachádza červené tlačidlo STOP – kliknite naň
 • Od tohto momentu sa Vaše predplatné nebude obnovovať
MOBILNÁ APLIKÁCIA Opakujúce sa inapp platby sú spravované výhradne cez Vaše iTunes konto. Viac na webstránke https://support.apple.com/sk-sk/HT202039
Dostanem faktúru za predplatné?
Ak ste si zakúpili predplatné na našej webovej stránke, zašleme Vám faktúru na Váš email automaticky, len čo obdržíme úhradu. Taktiež si môžete stiahnuť faktúru vo Vašom konte v sekcii Nastavenia - Predplatné - Objednávky a faktúry.
V prípade platby v mobilnej aplikácii dostanete faktúru od Apple či Google.

Moje konto

Údaje o používateľskom konte
WEBOVÁ STRÁNKA
Hlavným správcom konta je ten používateľ, ktorý konto založil. Takýto účet bude mať vždy najvyššie právomoci, môže pridávať a odstraňovať firmy a používateľov. Hlavný správca konta nemôže mať konto typu "Zamestnanec"
 • Kliknite na Nastavenia a v sekcii Používatelia kliknite na Vaše používateľské meno/email alebo v pravom hornom rohu webstránky kliknite na Vaše používateľské meno/email
 • Zobrazí sa nové okno
 • Môžete si upraviť Vaše používateľské meno, emailovú adresu a heslo
 • Môžete sem nahrať aj podpis, ktorý sa zobrazí na Vašej faktúre
 • Upravené používateľské meno uvidíte po vytvorení novej faktúry napr. v histórii dokumentu
Pridanie ďalšej firmy
WEBOVÁ STRÁNKA
 • Zvoľte Nastavenia – Moje firmy
 • Kliknite na tlačidlo Nová firma
 • Vyplňte všetky potrebné údaje o firme
 • Kliknite Uložiť

Poznámka: Táto funkcia je dostupná s vhodným predplatným. Prosím, pozrite si náš cenník .
Pridať nového používateľa
WEBOVÁ STRÁNKA
Používateľ môže byť Majiteľ alebo Zamestnanec. Zamestnanec nemôže napr. zakupovať predplatné alebo vytvárať nové firmy
„Vlastník“ môže vidieť všetky dokumenty, pridať používateľov a upravovať firemné údaje
Môžete taktiež obmedziť používateľov vidieť určité spoločnosti. Ak máte tri spoločnosti a vyberiete napr. len dve, používateľ nebude schopný vidieť akékoľvek údaje tretej spoločnosti
V zozname faktúr a na časovej osi môžete vidieť, ktorý používateľ vytvoril faktúru. Taktiež podpis používateľa bude zobrazený na faktúre
“Zamestnanec“ vidí len tie dokumenty, ktoré sú ním vytvorené
 • Zvoľte Nastavenia – Používatelia
 • Kliknite na Pridať používateľa
 • Vložte Meno a Email používateľa a ďalšie informácie
 • Zvoľte heslo
 • Zvoľte rolu Používateľa – Zamestnanec alebo Majiteľ
 • Vyberte si, do ktorých Firiem môže mať používateľ prístup v Prístup k firmám
 • Kliknite na Uložiť
 • Teraz sa môže používateľ prihlásiť s emailovou adresou do mobilnej aplikácie alebo na webovú stránku
Pridať účtovníka
WEBOVÁ STRÁNKA
 • Kliknite na Nastavenia a choďte do sekcie Účtovník
 • Kliknite na tlačidlo Pridať účtovníka a
 • Vložte e-mailovú adresu účtovníka
 • Kliknite na tlačidlo Potvrdiť e-mail účtovníka
 • E-mail s potvrdzujúcim linkom bude zaslaný Vášmu účtovníkovi a príjemca musí kliknúť na link, aby mohol mať prístup k Vašim údajom. Konto Vášho účtovníka sa vytvorí pre danú emailovú adresu, ak ho ešte nemal vytvorené

poznámka: Váš účtovník môže vidieť Vaše dokumenty a upravovať ich, môže exportovať dokumenty ako CSV alebo XML súbor
Ak potrebujete špeciálny export Vašich súborov do účtovníckeho softvéru, kontaktujte náš podporný tím a my urobíme všetko preto, aby sme Vám vyšli v ústrety
Predvolené texty a automatické značky
WEBOVÁ STRÁNKA
Texty si môžete predvoliť:
 • V sekcii Nastavenia - Nastavenia dokumentov - Poznámky
 • Tu môžete zadať Oslovenie a Text pre každý druh dokumentu zvlášť. Faktúry môžu mať iný predvolený text ako cenové ponuky.
 • V sekcii Nastavenia - Nastavenia dokumentov - Šabony e-mailov
 • Tu môžete zadať predmet a text emailu per každý druh dokumentu. Môžete použiť aj značky - tzv. tagy.
  Rovnako môžete editovať aj text všetkých upomienok.
  Môžete použiť aj značky - tzv. tagy. Viac informácií nájdete na našom BLOGU.
 • Ak potrebujete mať špeciálny text vo faktúre pre konkrétneho klienta, edituje klienta, kliknite na Predvolené nastavenia a vložte text do Oslovenie a Poznámka
 • Predvolený text v klientovi sa použije vo faktúre v prípade, že je zadaný u klienta. Ak zadaný nie je, použije sa text z Nastavení

Do všetkých predvolených textoch – či už ide o zasielanie faktúr alebo upomienok – môžete doplniť značky, ktoré sa v e-maili zmenia na konkrétne údaje. Napr. predvolený text emailu “Posielame Vám faktúru #NUMBER# na sumu #TOTAL#” bude v emailovej správe vyzerať "Posielame Vám faktúru 2016001 na sumu 300€"
Značky, ktoré môžete využiť:
 • #DOCUMENT_NAME# – typ dokumentu (faktúra, cenová ponuka, dodací list a pod.)
 • #NUMBER# – číslo dokumentu, ktorý posielate
 • #CLIENT_NAME# – názov klienta, na ktorého je dokument vystavený
 • #TOTAL# - suma na úhradu
 • #COMPANY_NAME# – názov Vašej firmy
Číslovanie
Vaše dokumenty sa číslujú automaticky od čísla 1.
Avšak môžete zmeniť číslovanie tak, ako to práve potrebujete. Zvoľte Nastavenia – Nastavenia dokumentov - Číslovanie a tu môžete zmeniť formát číslovania všetkých dokumentov. Môžete si vybrať preddefinovaný typ číslovania alebo si vytvoriť vlastný. Použite písmená RR pre rok a CC pre číslo. A takto to funguje:
 • Formát RRCC vytvorí faktúry 1601, 1602, 1603, 1604…
 • Formát RRRRCCC vytvorí faktúry 2016001, 2016002, 2016003…

 • Použitie ďalších znakov a symbolov je tiež dovolené:
 • Formát FARRCC vytvorí faktúry FA16001, FA16002, FA16003…
 • Formát OBJCCCC vytvorí objednávky OBJ00001, OBJ00002, OBJ00003…
poznámka: Každá z Vašich firiem môže mať vlastný formát číslovania
Jazyk aplikácie
WEBOVÁ STRÁNKA
Kliknite do horného rohu na webovej stránke na symbol ⇩ SK. Kliknite na šípku a vyberte si angličtinu, nemčinu, slovenčinu, češtinu, francúzštinu alebo španielčinu.
MOBILNÁ APLIKÁCIA
Zvoľte Nastavenia a zvoľte Jazyk. Môžete si vybrať z angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny, maďarčiny, taliančiny, holandčiny, slovenčiny a češtiny
Upraviť firemné údaje na faktúre
WEBOVÁ STRÁNKA
 • Zvoľte si požadovaný dokument – faktúra, cenová ponuka, objednávka…
 • Upravte dokument
 • Kliknite na Upraviť firemné údaje – zobrazí sa nové okno
 • Po vykonaní požadovaných zmien, zatvorte okno s X (pravý roh)
 • Uložte faktúru

Časté otázky a problémy

Nemôžem sa prihlásiť
Pravdepodobne ste zadali nesprávne heslo alebo e-mail. Ak si nepamätáte Vaše heslo, vždy si môžete vytvoriť nové. Kliknite na Zabudol som heslo na prihlasovacej obrazovke alebo kliknite sem a postupujte podľa inštrukcií. Správa Vám bude zaslaná na e-mail a budete si môcť vytvoriť nové heslo.
MOBILNÁ APLIKÁCIA

Môžete aj kontaktovať technickú podporu na emailovej adrese podpora@minifaktura.sk
Môžem používať webovú aplikáciu, ak používam mobilnú aplikáciu?
Pravdaže, prihláste sa na Vašom mobilnom zariadení pod emailom a heslom, ktoré používate na prihlásenie do webovej aplikácie.
Môžem používať viac zariadení?
Áno, ale počet mobilných závisí to od Vášho predplatného. Pozrite si náš cenník, aby ste zistili, koľko mobilných zariadení môžete používať s jedným používateľským účtom.
Počet počítačov, na ktorých môžete používať miniFAKTÚRU nie je obmedzený.
Môžem vytvoriť faktúry bez internetového pripojenia?
Áno, môžete vytvoriť faktúry, cenové ponuky a ďalšie dokumenty, aj keď nie ste pripojený na internet, no len v mobilnej aplikácii. Webová stránka môže fungovať, len ak ste pripojený na internet.
Dokumenty budú prenesené na server a automaticky očíslované potom, ako sa znovu pripojíte na internet a po synchronizácii aplikácie.
“Dosiahli ste maximálny počet dokumentov vo Vašom predplatnom”
Vaše predplatné je stále aktívne, no už ste vytvorili maximálny počet faktúr (cenových ponúk, objednávok). Stále môžete upraviť, poslať, vytlačiť či zmazať Vaše dokumenty, avšak na tvorbu nových dokumentov, potrebujete zakúpiť nové predplatné. Ak sa Vám zobrazuje táto správa často, mali by ste zvážiť zakúpenie vyššieho predplatného.
“Táto funkcia je dostupná len s vyšším predplatím.”
Určité vlastnosti a typy dokumentov sú dostupné len pri špecifickom druhu predplatného. Prosím, pozrite si náš cenník pre lepší prehľad ponúkaných funkcií.
Zmenil som údaje zákazníka, ale faktúra ostala nezmenená.
…a takto je to správne. Zmenou údajov klienta nemôžete zmeniť Vaše faktúry spätne, spôsobilo by to zmätok vo Vašich dokumentoch. Ak potrebujete zmeniť údaje o klientovi na konkrétnej faktúre, postupujte nasledovne:
 • Upravte klienta a zmeňte jeho údaje
 • Upravte faktúru a vyberte iného klienta
 • Uložte faktúru
 • Opäť upravte faktúru
 • Zvoľte správneho klienta
 • Uložte znova
Údaje klienta boli aktualizované a uložené na faktúre.
Zmenil som firemné údaje, ale faktúra ostala nezmenená.
.…a takto je to správne. Zmena údajov o firme nemôže upraviť Vaše faktúry spätne, spôsobilo by to zmätok vo Vašich dokumentoch.
Ak potrebujete zmeniť údaje na Vašej faktúre, prosím, editujte faktúru na webe a kliknite na Upraviť firemné údaje. Zobrazí sa okno, kde môžete upraviť všetky údaje o Vašej spoločnosti pre konkrétnu faktúru.
Pridal som logo a podpis, ale nezobrazili sa na faktúrach
Ak ste pridali logo a podpis do nastavení o Vašej spoločnosti, zobrazia sa až na novej faktúre.
Potrebujem v miniFAKTÚRE niečo zmeniť alebo pridať novú funkciu
Prosím, pošlite nám Vašu požiadavku alebo nápad na podpora@minifaktura.sk a popíšte presne, čo by ste potrebovali. Snažíme sa držať krok s konkurenciou a uspokojiť všetky Vaše požiadavky.
Dajú sa do faktúry pridať obrázky?
Áno, v mobilnej aplikácii pri vytváraní faktúry - kliknite na ikonu spinky v pravom hornom rohu.
Na webovej stránke sa dajú zatiaľ len pridávať prílohy pri odosielaní faktúr.
Ako vymažem svoj účet?
Pošlite nám e-mail z Vašej e-mailovej adresy, ktorú používate pri prihlásení do Vášho účtu na podpora@minifaktura.sk a my Váš účet vymažeme. Následne Vám zašleme potvrdzujúcu správu.
Nechcem dostávať Vaše e-maily
Kliknite na tlačidlo Odhlásiť alebo Unscubscribe v spodnej časti emailu alebo nám pošlite správu na podpora@minifaktura.sk spolu s Vašou emailovou adresou.
Majú webová a mobilná aplikácia rovnaké funkcie?
Mobilná aplikácia je o niečo jednoduchšia na používanie a webová má viac funkcii a vlastností. Na webovej stránke môžete napr. zmeniť heslo, pridať ďalšiu firmu alebo účtovníka. Avšak napr. skenovanie príjmového dokladu či čiarových kódov sú dostupné len v mobilnej verzii.
Zmizli mi faktúry z minulého roka
Váš dátumový filter je nastavený na Tento rok. Zmeňte ho tak, aby ste mohli vidieť viac iné časové obdobie. V mobilnej aplikácii nájdete dátumový filter navrchu obrazovky.
"Max. počet mobilných zariadení bol prekročený."
Pre každé predplatné je určený presný počet mobilných zariadení, do ktorých sa môžete prihlásiť. Ak sa táto správa zobrazí, máte predplatné s menším počtom zariadení alebo musíte si upraviť Váš zoznam zariadení.
V určitých prípadoch (niekedy po reinštalácii aplikácie alebo update) miniFAKTÚRA pokladá Vaše mobilné zariadenie za nové. Prihláste sa na moja.minifaktura.sk a zvoľte Nastavenia – Mobilné zariadenia . Tu môžete vidieť všetky Vaše pripojené zariadenia. Zmažte mobilné zariadenie a budete sa môcť prihlásiť do mobilnej aplikácie znova
Koľko jazykov podporuje miniFAKTÚRA?
Každý dokument si môžete prepnúť do akéhokoľvek ponúkaného jazyka. miniFAKTÚRA podporuje angličtinu, nemčinu, španielčinu, francúzštinu, taliančinu, ruštinu, holandčinu, nórčinu, švédčinu, fínčinu, dánčinu, slovenčinu, češtinu, maďarčinu vo všetkých dokumentoch a to v mobilnej aj webovej aplikácii.

Mobilnú aplikáciu môžete zobraziť v týchto jazykoch: angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, holandčina, čeština, poľština, slovenčina a maďarčina.
Webovú stránku môžete zobraziť v týchto jazykoch: angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, čeština a slovenčina.

miniWEB

Čo je to miniWEB?
Je to osobná webová stránka pre malé spoločnosti, živnostníkov a podnikateľov, ktorú môžete použiť na to, aby ste zviditeľnili svoju prácu, služby a podnikanie. Je to bezplatná webová stránka podobne ako Facebookový profil, ale pre firmy.
Bez toho, aby ste museli platiť webového dizajnéra a úložný priestor, môžete si vytvoriť Váš vlastný web len pár kliknutiami.
Taktiež môžete zapnúť funkciu Hodnotenia a nechať Vašich klientov, aby Vám nechali spätnú väzbu, a zároveň ohodnotili Vaše služby a produkty.
Ako si vytvoriť miniWEB stránku
Prihláste sa na moja.minifaktura.sk
Kliknite na miniWEB uprostred hlavného menu.
Stránka pozostáva z viacerých sekcií a každá sekcia môže byť upravená – prejdi myšou cez každú sekciu a klikni na ňu. Môžete upraviť obsah sekcie a rovnako aj názov.
Ak nechcete, aby sa sekcia zobrazovala na finálnej stránke, kliknite vpravo na ikonu oka.
Dostupné sekcie: Názov & Obrázky, O mne, Portfólio, Vedomosti a zručnosti, Hodnotenie, Kontakt, Adresa a Kontaktné informácie
 • Zvoľte si obrázky na Váš profil a obrázok na ploche
 • Upravte názov spoločnosť, ak je to potrebné
 • Doplňte informácie o Vašej spoločnosti v sekcii O mne
 • V sekcii Portfólio, môžete pridať, zmazať alebo pridať priečinky pre produkty. V každom priečinku môžete pridať obrázok, zmeniť farbu a popis. Môžete tiež zahrnúť link, ktorý poukáže na Vašu webovú stránku alebo e-shop.
 • Doplňte informácie o Vašich zručnostiach a vedomostiach
 • V sekcii Hodnotenie budú zobrazené hodnotenia Vašich zákazníkov. Klienti môžu hodnotiť Vašu spoločnosť a služby cez online faktúry
 • Sekcia Kontakt je šikovná funkcia pre Vašich klientov, ktorí Vám môžu jednoducho napísať emailovú správu kliknutím
 • V dolnej časti môžete nastaviť všetky Vaše kontaktné informácie zahrňujúce aj sociálne siete.
Ak je Váš miniWEB pripravený, kliknite na tlačidlo Zverejniť v pravom hornom rohu a stránka sa stane viditeľná pre ostatných. Teraz je Vaša stránka pripravená a vy ju môžete zdieľať – kliknite na Zdieľať tlačidlo v ľavom hornom rohu a zvoľte sociálnu sieť.
Vaša adresa miniWEBu sa dá zmeniť v Nastaveniach miniWEBu, štandardne má formát http://miniFAKTURA.sk/*nazovstranky*
Ako použiť vlastnú doménu
Ak máte Vašu vlastnú doménu a radi by ste ju prepojili s miniWEBom, zvoľte miniWEB – Nastavenia a kliknite na Použiť vlastnú doménu..
Zobrazí sa Vám správa Zmeňte A-záznam Vašej domény DNS na: XX.XX.XX.XX
Skopírujte tieto čísla do A-zoznamu Vašej domény
Pod správou sa nachádza priestor pre adresu Vašej domény – vložte ju tam a kliknite Uložiť
Kliknite na Testovať doménu – a keď sa objaví zelené tlačidlo, postupovali ste správne
Teraz, keď napíšete Vašu webovú stránku do internetového vyhľadávača, zobrazí sa stránka miniWEBu

Iné

Touch ID
S Touch ID môžete uzamknúť Vašu aplikáciu.
Povoľte Váš Touch ID zámok v sekcii Nastavenia – Bezpečnosť a zvoľte Čas uzamknutia. Aplikácia sa zamkne, ak nepracujete s aplikáciou počas určitých časových intervalov alebo ak je prebudený zo spánkového režimu.
Touch ID funguje len na iOS zariadeniach.
Filtrovanie a vyhľadávanie
WEBOVÁ STRÁNKA
 • Môžete použiť šikovný mix filtrov na zobrazenie a vyhľadanie dokumentov.
 • Faktúry môžu byť vyfiltrované podľa toho, či sú Uhradené/Neuhradené/Po splatnosti cenové ponuky cez cenové ponuky cez Vyfakturovaná/Platná/Neplatná a objednávky cez Status
 • Náklady môžu byť vyfiltrované podľa toho, či sú Uhradené/Neuhradené/Po splatnosti a podľa Kategórie
 • Všetky dokumenty môžu byť filtrované podľa Dátumu vystavenia
 • Všetky dokumenty môžu byť vyhľadané použitím Vyhľadávania (berie sa do úvahy číslo faktúry a názov firmy)
 • Môžete kombinovať všetky typy filtrov a vyhľadávať napr. Neuhradené faktúry z minulého roka od konkrétnej firmy
MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • Môžete filtrovať Vaše dokumenty podľa dátumu, kliknite na Tento rok ▼ na vrchnej strane displeja
 • Kliknutím na ikonu Lupy môžete vyhľadať dokumenty podľa názvu firmy
 • Vyhľadávanie je tiež možné v Klientoch a Položkách
Zľava do Položky
WEBOVÁ STRÁNKA
 • Upravte alebo vytvorte faktúru. Môžete vložiť zľavu priamo do konkrétnej položky
MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • Zvoľte Nastavenia – Nastavenia dokumentov a aktivujte Zľava na položku
 • Uložte nastavenia
 • Vytvorte alebo upravte faktúru
 • Vytvorte alebo upravte položku – zľava je teraz dostupná, môžete ju pridať do položky
Posielanie emailov
WEBOVÁ STRÁNKA
 • Všetky Vaše faktúry sú zasielané cez náš server a sú doručené z adresy "Názov firmy" faktury@mail.minifaktura.sk
MOBILNÁ APLIKÁCIA
Na posielanie emailov sa používa Vaša emailová aplikácia. V prípade Androidu si môžete vybrať aplikáciu, v prípade iOS sa použije natívna emailová aplikácia. Tento spôsob je výhodný z viacerých dôvodov – Vaše emaily budú zasielané z Vašej vlastnej emailovej adresy, čo je prehľadné pre Vašich klientov a pre Vás: Môžete používať Váš zoznam adries a všetky odoslané dokumenty nájdete pod Odoslanými položkami. miniFAKTÚRA nemôže používať iOS aplikácie tretích strán na posielanie e-mailov.
Ak nemôžete či nechcete používať štandardný iOS emailovú appku, môžete nastaviť miniFAKTÚRU, aby posielala Vaše faktúry cez náš server:
 • Zvoľte Nastavenia – Nastavenia E-mailu
 • V dolnej časti zoznamu nájdete Odosielať cez iOS Email
 • Kliknite na zelené tlačidlo. Zmení sa na šedé
 • Od teraz budú všetky Vaše faktúry odoslané cez miniFAKTÚRA servery a budú doručené z adresy faktury@mail.minifaktura.sk
Lokálne nastavenia
WEBOVÁ STRÁNKA
Môžete zmeniť formát dátumu a časovú zónu v sekcii Nastavenia – Nastavenia dokumentov – Miestne nastavenia. Môže to byť užitočné, ak máte zámer posielať faktúry so špecifickým formátom dátumu či meny.
Lokálne nastavenia sa automaticky nastavia pri registrácii podľa miesta registrácie.
MOBILNÁ APLIKÁCIA
Formát dátumu a časová zóna sú založené na nastaveniach Vášho mobilu. V prípade, že potrebujete zmeniť formát dátumu, je potrebné zmeniť nastavenia Vášho mobilného zariadenia a znovu spustiť miniFAKTÚRU.
Účtovník
Účet Vášho účtovníka vytvoríte zadarmo, nie je potrebné žiadne predplatné. Môžete si ho vytvoriť zvolením "Účtovník” ako Typ firmy, keď sa prihlasujete do miniFAKTÚRY na webovej stránke.
Účtovník sa môže spojiť s viacerými firmami, môže vidieť ich dokumenty, označiť faktúry ako "Spracované" a exportovať dokumenty do účtovníckych softwarov v MDB, CSV alebo XML formáte.
MiniFAKTÚRA podporuje export do programov Omega, Pohoda a Money S3.
Môžete poslať pozvánku Vášmu účtovníkovi:
 • Zvoľte Nastavenia – Účtovník
 • Kliknite na Pridať účtovníka
 • Vložte emailovú adresu
 • Kliknite na Potvrdiť
 • Účtovník dostane email, kde potvrdí vytvorenie účtu a oba Vaše kontá sa prepoja.
Tlačidlo Vytvoriť
Máme čarovné tlačidlo na našej webovej stránke, ktoré vytvára príjmové doklady, mení objednávky na cenové ponuky, cenové ponuky na faktúry a faktúry na dodacie listy.
V náhľade dokumentu kliknite na tlačidlo Vytvoriť v ľavom hornom rohu a
 • vytvorte Príjmový doklad. Najprv pridajte (čiastočnú) úhradu do faktúry a potom kliknite Vytvoriť
 • vytvorte objednávku, zálohovú faktúru a faktúru z cenovej ponuky
 • vytvorte dodací list a dobropis z faktúry
 • vytvorte si zálohovú faktúru, faktúru, dodací list z objednávky
 • vytvorte faktúru a dodací list zo zálohovej faktúry
Príjmový doklad
WEBOVÁ STRÁNKA
 • Zvoľte faktúru a kliknite na ňu, aby ste sa dostali do náhľadu
 • Pridajte platbu, môže ísť aj o čiastočnú platbu
 • Kliknite na tlačidlo Vytvoriť v hornom ľavom rohu
 • Zvoľte Príjmový doklad
 • Vytvorí sa PDF súbor, ktorý si môžete stiahnuť
 • Suma na príjmovom doklade je rovnaká ako suma výšky úhrady
MOBILNÁ APLIKÁCIA
 • Faktúra musí byť uhradená alebo čiastočne uhradená
 • Zvoľte faktúru
 • Kliknite na ...
 • Zvoľte Príjmový doklad
 • Zobrazí sa náhľad Príjmového dokladu
 • Kliknite na ikonku napravo, aby ste mohli Tlačiť, Odoslať alebo Odoslať s faktúrou
API
Našu API dokumentáciu nájdete na http://docs.miniFAKTÚRA.apiary.io/# Vaše API nastavenia nájdete vo Vašom účte v sekcii Nastavenia – API
Import údajov
Ak máte veľa Položiek alebo klientov, môžete ich importovať naraz. Importovaný súbor musí byť tabuľka vo formáte XLS alebo XLSX (MS Excel) a údaje musia byť usporiadané v stĺpcoch
 • Zvoľte Klienti alebo Položky a kliknite na Import
 • V sekcii Import spárujte stĺpce tabuľky s miniFAKTÚROU (napr. Názov v stĺpci B, ulica v stĺpci D, DPH v stĺpci A, a pod.)
 • Zvoľte či súbor má súbor aj hlavičku
 • Zadajte umiestnenie súboru a kliknite na Import
 • Ak import prebehol úspešne, zobrazí sa zelená potvrdzujúca správa
Formát súboru: Ceny, množstvo a dane nesmú obsahovať symboly ako napr. $, € alebo % ani prázdne miesta.
Importovanie Položky alebo Klienta s rovnakým menom prepíše Položku alebo Klienta, ktorý je pod daným menom uložený
Pred importovaním väčšieho množstva údajov odporúčame vyskúšať najskôr vzorku s menším obsahom testovacích dát.
Moduly pre e-shopy
Prosím, navštívte našu webovú stránku pre aktuálny prehľad ponúkaných modulov.
História dokumentu
História dokumentu zobrazuje najdôležitejšie udalosti – nájdete ju pod Náhľadom Odporúčame prečítať si náš BLOG.
Pravidelné faktúry
Tento nástroj vytvára faktúry v pravidelných intervaloch.
 • Zvoľte Dokumenty – Pravidelné faktúry a kliknite na Nová pravidelná faktúra
 • Zvoľte Názov udalosti ako prvý
 • Vložte dátum, kedy by mala byť prvá faktúra vytvorená
 • Upozornenie: Faktúry s mesačným opakovaním v posledný deň v mesiaci majú po krátkom mesiaci skrátenú dobu opakovania.
  Ak nastavíte pravidelnú faktúru na 31.1., druhá faktúra sa vystaví v posledný deň februára 28.2. a tretia už 28.3. (teda nie 31.3.)
 • Zvoľte opakovanie a trvanie
 • Vyberte, či chcete rovno zaslať faktúru aj emailom
 • Vyberte klienta a vložte ďalšie detaily faktúry
 • Kliknite Uložiť
 • Odteraz bude faktúra vytvorená v stanovených časových intervaloch
Viac informácií o pravidelných faktúrach nájdete na našom BLOGU
Opakujúce sa náklady
Nástroj opakujúcich sa nákladov tvorí náklady v pravidelných intervaloch.
 • Zvoľte Náklady – Opakujúce náklady a kliknite na Vytvorenie opakujúcich nákladov
 • Spočiatku si zvoľte Názov pre udalosť
 • Vložte cenu a daň, zvoľte kategóriu (povinná) a vyberte spoločnosť
 • Vložte dátum, kedy by mal byť prvý náklad vytvorený
 • Zvoľte opakovanie a cykly
 • Nahrajte dokument alebo obrázok, ak je to potrebné
 • Zvoľte opakovanie a či by mal byť náklad automaticky označený za uhradený
 • Kliknite Uložiť
 • Od teraz budú náklady vytvorené v stanovených časových intervaloch
Odporúčame prečítať si náš BLOG.

Neváhejte a nakopněte svůj byznys již dnes